Výroba rytých difrakčních mřížek

Vyrábíme blejzované difrakční mřížky na precizním rycím stroji na substrátech s Al a Au vrstvami a do vhodných plastických hmot.

Makrosnímek difrakční mřížky s hustotou vrypů 800 l/mmMikrosnímek difrakční mřížky s hustotou vrypů 800 l/mmRycí strojInterferometrické testování difrakčních mříže