Analýza fyzikálních vlastností

Provádíme analýzy fyzikálních vlastností těles pomocí analytických a numerických metod.

Častým objektem našich analýz jsou optické prvky beamlines pro synchrotrony. Zrcadla a mřížky jsou tepelně namáhána a vlivem nenulové teplotní roztažnosti substrátů dochází k deformaci optické plochy.

Rozložení teploty a výpočet ztrát je také důležitý pro návrh komponent pracujících v kryogenních teplotách.

Simulace rozložení teplotních polí tepelně namáhaných optických a kryogenních komponent