Naše služby

Konstrukce

3D CAD model vnitřní mechaniky monochromátoru pro synchrotronové záření 

Na základě specifikací Vám navrhneme mechanický a mechatronický koncept Vašeho vědeckého přístroje. Přístroj navrhneme v 3D CAD systému a vytvoříme projektovou výkresovou dokumentaci.

Optický návrh

Rozložení výkonu na apertuře za undulátorem  

Pro Váš přístroj navrhneme optické schéma a provedeme ray –traceování, odhad optických ztrát a celkového toku v oblasti od infračerveného až pod tvrdé rentgenovo záření.

Analýza fyzikálních vlastností

Rozložení teplot na tepelně namáhaném zrcadle 

Analytickými a numerickými výpočetními metodami můžeme stanovit fyzikální vlastnosti mechanicky, tepelně a jinak namáhaných těles.

Výroba rytých difrakčních mřížek

Rovinná difrakční mřížka 

Podle Vašich specifikací vyryjeme difrakční blejzovanou difrakční mřížku na precizním rycím stroji.