Optický návrh

Navrhujeme optické systémy pro oblast od infračerveného světla až po měkké Rengtenovo záření.

Používáme analytické a numerické metody pro hodnocení optických systémů jako je ray-tracing a wavefront propagation.

Optické schéma beamline pro měkké rentgenovo zářeníSimulace “Edge Radiation” na třetím zrcadle IR beamline
Závislost rozlišovací schopnosti beamline pro měkké rentgenovo zářeníSimulace ozáření výstupní štěrbiny beamline pro měkké rentgenovo záření