Konstrukce

Konstruujeme optické přístroje, které často pracují za podmínek vysokého vakua či ultravysokého vakua.

Konstrukce přístrojů, jako jsou monochromátory pro měkké Rentgenovo záření, reflektometry, mikroskopy, manipulátory, je interdisciplinární činnost, ve které využíváme znalosti a zkušenosti z přesného strojírenství, pružnosti a pevnosti, optiky a vakuové techniky.

Na základě požadovaných vlastností Vašich přístroje navrhneme mechanické, vakuové a optické schéma.

Podle schémat vytvoříme prostorový model přístroje a po jeho schválení i výkresovou dokumentaci.

Používáme 3D CAD software Autocad Inventor 2009 s možností exportů do několika nativních i neutrálních formátů.

Příklad schémat a konstrukčního řešení monochromátoru pro synchrotronové záření